出租房屋
出租房屋
2017/10/25   92733596   S$650
出租房屋
出租房屋
2017/12/15   90832279   S$250
兀兰895A出租房间
兀兰895A出租房间
2018/03/16   93257289   S$500
找整套出租房
找整套出租房
31天之前   83359807   S$2,300
出租房屋
出租房屋
13天之前   98696062   S$250
菜市出租房间
菜市出租房间
2017/10/09   98680966   S$500
乌兰大牌355出租房间
乌兰大牌355出租房间
218天之前   90092785   S$700
兀兰895A出租房间
兀兰895A出租房间
2018/03/14   93257289   S$500
出租房间
出租房间
112天之前   93294028
兀兰895A出租房间
兀兰895A出租房间
2018/03/12   93257289   S$500
兀兰895A出租房间
兀兰895A出租房间
2018/03/13   93257289   S$500
出租房间
出租房间
2018/02/03   94219139
兀兰895A出租房间
兀兰895A出租房间
2018/03/11   93257289   S$500
出租房间
出租房间
104天之前   83439941
兀兰895A出租房间
兀兰895A出租房间
2018/03/10   93257289   S$500
出租房屋
出租房屋
2017/11/27   92733596   S$600
出租房间
出租房间
2018/06/04   93519109   S$750
巴西立出租房
巴西立出租房
110天之前   81687520   S$8
出租房间
出租房间
2017/11/21   81205658   S$1
出租房屋
出租房屋
2018/03/23   87829377   S$150
马西岭大牌408出租房间
马西岭大牌408出租房间
110天之前   96735866   S$500
马西岭大牌408出租房间
马西岭大牌408出租房间
115天之前   96735866   S$500
出租房子
出租房子
2017/07/09   83339272
三巴旺大牌406出租房
三巴旺大牌406出租房
81天之前   90579312   S$700
文理地铁站出租房660a
文理地铁站出租房660a
2018/01/06   90559094   S$240
菜市出租房间
菜市出租房间
2017/10/25   98680966   S$500
义顺770单间出租
义顺770单间出租
2018/04/14   98678475   S$600
海军部大牌786
海军部大牌786
2018/05/02   82657996   S$210
床位出租
床位出租
2018/05/06   86980467   S$260
找房子
找房子
2018/05/19   82187839
寻女性同伴合租
寻女性同伴合租
46天之前   91229230   S$350
两人间 找一个女生
两人间 找一个女生
2018/05/28   88687539   S$300
三巴旺床位隔间出租
三巴旺床位隔间出租
34天之前   81658683   S$200
主人房招女生3位搭房
主人房招女生3位搭房
2017/09/24   85809772   S$350
单间出租
单间出租
2018/08/03   97435653   S$600
女搭房
女搭房
2018/08/15   82913488   S$250
already rent out
already rent out
8天之前   96694873   S$600
文理新房招租男搭房
文理新房招租男搭房
357天之前   83765269   S$260
三巴旺男搭房357
三巴旺男搭房357
316天之前   83129963   S$230
房间出租
房间出租
2017/11/12   98229004   S$600
花啦公园小房间
花啦公园小房间
288天之前   81279918   S$420
海军部746主人房出租
海军部746主人房出租
2018/01/11   91569256   S$750
主人房出租
主人房出租
2017/04/18   83325506   S$900
中巴鲁地铁站
中巴鲁地铁站
208天之前   81104516   S$950
普通房出租
普通房出租
205天之前   96649703   S$600
达曼裕朗男搭房
达曼裕朗男搭房
2018/04/21   93887958   S$230
近地铁主人房出租
近地铁主人房出租
2017/04/23   92332958   S$1,000
房间出租
房间出租
2017/04/24   96720819
兀兰超大普通房出租
兀兰超大普通房出租
184天之前   87879060   S$700
单人房
单人房
2018/02/06   90837111   S$450
后港女搭房出租
后港女搭房出租
2017/06/08   82818212   S$230
文庆小房
文庆小房
2018/04/23   92408688   S$550