Aljunied Crescent Blk 97
Aljunied Crescent Blk 97
246天之前   97102620   S$800
马林百列女床位
马林百列女床位
295天之前   81586597   S$370
西海岸
西海岸
2018/10/08   87120888   S$200
新装修房子
新装修房子
2018/03/18   96155419   S$4,500
主人房招女生3位搭房
主人房招女生3位搭房
2017/09/24   85809772   S$350
整套转租
整套转租
2017/11/08   84536722
芽笼28巷 - 1+1 卧房
芽笼28巷 - 1+1 卧房
2017/09/16   97928833   S$680,000
男搭房下铺出租
男搭房下铺出租
2019/04/13   97605385   S$300
勿洛北路招女生搭房:
勿洛北路招女生搭房:
32天之前   90531188   S$300
亚龙附近出租房子
亚龙附近出租房子
277天之前   85897637   S$260
床位出租
床位出租
136天之前   86725803
勿洛北401好房出租
勿洛北401好房出租
250天之前   85098002   S$700
文庆地铁站普通房出租
文庆地铁站普通房出租
2018/07/23   81386896   S$1,200
大巴窑男床位出租
大巴窑男床位出租
323天之前   83713120   S$280
单间 580新币
单间 580新币
2018/02/25   88687539   S$580
主人房出租
主人房出租
2018/04/17   98575466   S$1,100
男搭房
男搭房
2018/09/11   88112592   S$250
近文礼公寓找一男合租
近文礼公寓找一男合租
315天之前   90153573   S$400
武吉巴督有单间出租
武吉巴督有单间出租
2017/08/29   82238497   S$600
裕廊东 [3+1]  9008-3130
裕廊东 [3+1] 9008-3130
2017/04/24   90083130   S$2,500
马西岭大牌415搭房
马西岭大牌415搭房
2019/04/09   91509027   S$350
海军部大普通房出租
海军部大普通房出租
258天之前   81218878   S$750
西海岸店铺出租
西海岸店铺出租
2017/08/07   96998095   S$1,800
海军部787B租房
海军部787B租房
2018/08/05   81370968   S$700
主卧室
主卧室
2018/06/04   96851073   S$720
老文礼
老文礼
2018/03/08   91121248   S$750
金文泰普通房出租
金文泰普通房出租
2017/09/17   90259846   S$750
后港315招租
后港315招租
2017/11/02   86502762
主人房出租
主人房出租
2019/02/09   86411700   S$900
火锅店转让
火锅店转让
168天之前   97665217
义顺卡迪主人房出租
义顺卡迪主人房出租
48天之前   98390882   S$900
淡滨尼十二街普通房
淡滨尼十二街普通房
2018/07/18   97113500   S$750
单间出租
单间出租
257天之前   91078249
勿洛菜市房间出租
勿洛菜市房间出租
2017/12/11   92223313   S$500