Woodlands 895B 主人房出租
Woodlands 895B 主人房出租
280天之前   83157714   S$800
马里士他单间出租
马里士他单间出租
289天之前   96935648   S$800
单间 580新币
单间 580新币
2018/02/25   88687539   S$580
蒙巴登 女搭房
蒙巴登 女搭房
2018/10/20   92308160   S$380
德曼花园房间出租
德曼花园房间出租
289天之前   90187735   S$800
整套转让,有兴趣的来
整套转让,有兴趣的来
2018/09/05   91709049   S$1,000
648后港招女搭房
648后港招女搭房
2017/06/27   90695864   S$190
乌兰打牌801夫妻房
乌兰打牌801夫妻房
2019/05/28   93922046   S$700
bukit batok 普通间搭房
bukit batok 普通间搭房
2018/05/06   86125720   S$350
主人房招男搭房
主人房招男搭房
2017/09/26   83796585   S$210
男搭房
男搭房
2018/09/11   88112592   S$250
兀兰大牌515
兀兰大牌515
2017/12/07   82519610   S$750
房屋出租 非中介
房屋出租 非中介
2018/12/12   93928808   S$1,600
巴西立公寓男床位出租
巴西立公寓男床位出租
227天之前   90590116   S$250
普通房出租
普通房出租
2019/01/29   96649703   S$600
主人房3缺1
主人房3缺1
2018/11/02   93825186   S$320
夫妻或两人住,单房
夫妻或两人住,单房
2019/04/30   84046300   S$695
求租短期整套组屋
求租短期整套组屋
2017/10/05   92370762   S$1,500
女床位出租
女床位出租
296天之前   93586125   S$250
删帖—————
删帖—————
53天之前   83231198   S$650
联邦大牌91招女搭房
联邦大牌91招女搭房
2018/03/29   91112509   S$250
裕廊西
裕廊西
2017/05/29   96402223   S$750
黄埔冷气房
黄埔冷气房
2018/01/28   90020786   S$400
房间出租
房间出租
2017/04/24   96720819
海军部好房出租
海军部好房出租
2018/09/28   83398907   S$550
大巴窑四巷房间出租
大巴窑四巷房间出租
255天之前   83713120   S$700
女搭房
女搭房
223天之前   81301696
榜鹅cove单间出租
榜鹅cove单间出租
2018/01/13   82233736   S$500
公寓普通房
公寓普通房
2017/12/07   93452262   S$1,000
四美出租男搭房
四美出租男搭房
246天之前   91569980   S$310
普通房出租
普通房出租
2019/01/03   90288889   S$650
达曼裕廊
达曼裕廊
2019/04/02   82437646
出租房屋
出租房屋
2017/12/15   90832279   S$250
单人间出租
单人间出租
2018/05/01   86889506
床位出租
床位出租
2019/02/03   88238770
房子出租
房子出租
2019/01/16   97848832   S$700
房間出租
房間出租
2018/01/21   84878355   S$950
Woodlands 897C
Woodlands 897C
2018/07/10   85006381   S$550