woodlands大普通房出租
woodlands大普通房出租
2018/01/25   84883408   S$500
宏荗桥私人房屋出租
宏荗桥私人房屋出租
2017/04/27   90552925   S$700
德惠大牌117床位出租
德惠大牌117床位出租
2017/04/28   86195234   S$220
主人房女床位出租:  400
主人房女床位出租: 400
225天之前   94671577   S$400
达曼裕朗男搭房
达曼裕朗男搭房
2018/03/08   93887958   S$230
巴西立635 好房出租
巴西立635 好房出租
2018/03/14   87379886   S$650
男女搭房
男女搭房
199天之前   90832681   S$260
求租淡滨尼一套房
求租淡滨尼一套房
2017/06/03   93532791   S$1,500
 床位出租
床位出租
2018/07/03   93823338   S$350
友诺市大牌10   男搭房
友诺市大牌10 男搭房
2018/04/12   83530210   S$250
盛港有单间房出租
盛港有单间房出租
2018/03/03   91529862   S$650
亚龙22巷出租主人房
亚龙22巷出租主人房
2018/04/23   94465670   S$860
两人间女搭租
两人间女搭租
120天之前   90879322   S$375
床位出租
床位出租
2018/05/06   83988665
黄埔普通房出租!
黄埔普通房出租!
2017/07/22   98530670   S$500
Blk 289d Bukit Batok
Blk 289d Bukit Batok
92天之前   96211826   S$650
油池,男搭房
油池,男搭房
2017/08/08   85894260   S$200
床位出祖
床位出祖
2018/06/28   82856097
Yishun 特优地点主人房
Yishun 特优地点主人房
2018/07/01   98416428   S$850
客房出租
客房出租
59天之前   97909935   S$700
出租单间
出租单间
2017/10/07   98680966   S$500
湖畔有男搭房
湖畔有男搭房
2017/11/01   91200498   S$250
临地铁主人房出租
临地铁主人房出租
2018/10/20   91114569   S$1,200
Yishun blk 127 Street 11
Yishun blk 127 Street 11
2017/11/25   81980568   S$1,500
普通房出租
普通房出租
2017/11/25   90419958   S$750
普通房只限女生
普通房只限女生
2018/03/26   93398913   S$650
女搭房
女搭房
325天之前   91262128   S$300
义训249普通房出租
义训249普通房出租
328天之前   97689614   S$600
单间出租
单间出租
2018/01/03   96820875   S$650
300找搭房47号东海岸
300找搭房47号东海岸
2018/04/16   98661707   S$300
招男搭房
招男搭房
2017/06/05   83131229   S$340
Vision Exchange Office for Rent
Vision Exchange Office for Rent
2018/03/08   90304957   S$3,500
woodlands大普通房出租
woodlands大普通房出租
2018/05/04   84883408   S$500
找单间小房
找单间小房
2018/05/08   96938068
联排别墅
联排别墅
2017/08/17   81520006   S$800