bukit batok 普通间搭房
bukit batok 普通间搭房
2018/05/06   86125720   S$350
大牌213B有房间出租$750
大牌213B有房间出租$750
91天之前   83389768   S$750
组屋出售
组屋出售
2017/10/29   96306079
巴西立468新房
巴西立468新房
2017/07/27   82640709   S$220
大巴窑男床位出租
大巴窑男床位出租
74天之前   83713120   S$280
找房子
找房子
2017/08/02   98659073   S$250
房间出租
房间出租
2017/08/03   97650689   S$260
kallang bahru夫妻房出租
kallang bahru夫妻房出租
2017/08/05   90927598   S$750
床位出租
床位出租
2018/06/12   94529691   S$300
双人房出租
双人房出租
2018/06/14   90171857   S$1,350
德曼花园房间出租
德曼花园房间出租
40天之前   90187735   S$800
海军部女搭房
海军部女搭房
38天之前   98236005   S$430
老文礼招女搭房
老文礼招女搭房
2018/08/27   83031405   S$350
男搭房
男搭房
2018/09/11   88112592   S$250
红山女皇镇主人房
红山女皇镇主人房
361天之前   96131783   S$400
单间出租
单间出租
2017/11/26   96587453   S$650
马林百列找女室友
马林百列找女室友
315天之前   81586597   S$370
牛车水地铁站
牛车水地铁站
2017/12/09   93818860   S$850
大巴窑七巷女生搭房
大巴窑七巷女生搭房
2017/12/15   97570552   S$300
紫线花拉公园
紫线花拉公园
2018/01/07   93533128   S$200
勿洛大牌36普通房出租
勿洛大牌36普通房出租
258天之前   92446368   S$650
房間出租
房間出租
2018/01/21   84878355   S$950
招男搭房
招男搭房
220天之前   83022116   S$250
后港主人房出租
后港主人房出租
2018/02/01   97879683   S$900
床位出租
床位出租
2017/05/06   83485189   S$250
淡滨尼学生宿舍
淡滨尼学生宿舍
2018/03/17   91413478   S$300
新加坡租房遇黑房东!
新加坡租房遇黑房东!
159天之前   89079809   S$800
找一女搭房
找一女搭房
2018/03/24   97259959   S$400
联邦大牌91招女搭房
联邦大牌91招女搭房
2018/03/29   91112509   S$250
找个床位
找个床位
143天之前   93853642   S$300
实龙岗ave4 blk 221
实龙岗ave4 blk 221
138天之前   91161609   S$1,000
出租女搭房
出租女搭房
2018/04/27   98791285   S$300
宏茂桥5巷
宏茂桥5巷
80天之前   83188227   S$250
金文太“隔间”招租
金文太“隔间”招租
2018/06/01   88628519   S$650
单间出租
单间出租
65天之前   91078249
马林百列女床位
马林百列女床位
46天之前   81586597   S$370
找房子
找房子
37天之前   85915288
普通房
普通房
2018/07/06   84678367   S$900
有床位出租
有床位出租
2018/07/06   86784406   S$300
男搭房,床位出租
男搭房,床位出租
15天之前   84358776   S$220
单间出租
单间出租
2018/07/21   81259052
金文泰普通房出租
金文泰普通房出租
2017/09/17   90259846   S$750
主人房出租
主人房出租
245天之前   98870622   S$750
UBI 乌美大牌338($850)
UBI 乌美大牌338($850)
234天之前   91399749   S$850
温馨普通房出租
温馨普通房出租
2017/10/06   98341408   S$550
主人房两人拼
主人房两人拼
360天之前   91208302   S$400
中巴鲁红山地铁站附近
中巴鲁红山地铁站附近
358天之前   87419642   S$250
@单间出租
@单间出租
2017/10/23   91270583   S$550