sembawang503A普通房出租
sembawang503A普通房出租
138天之前   93365978   S$450
马里士他主人房出租
马里士他主人房出租
2018/05/18   83723723   S$1,200
裕廊西850招男搭房
裕廊西850招男搭房
100天之前   98655180   S$240
主卧室
主卧室
2018/06/04   96851073   S$720
过期无效了
过期无效了
2017/08/22   96969696   S$490
房屋出租
房屋出租
2018/08/30   85952859   S$250
新楼盘 JadeScape 顺福轩
新楼盘 JadeScape 顺福轩
2018/09/18   81228833   S$888,888
蔡厝港普通房出租
蔡厝港普通房出租
356天之前   98214527   S$650
马力是他路房间出租
马力是他路房间出租
288天之前   94463557   S$700
湖畔地铁站招男搭房
湖畔地铁站招男搭房
346天之前   93878369   S$220
牛车水男女搭房出租
牛车水男女搭房出租
2018/04/14   92414546   S$260
找男床位
找男床位
300天之前   87388512
中巴鲁 107 男搭房
中巴鲁 107 男搭房
292天之前   83368597   S$230
美女床位求租
美女床位求租
293天之前   97838223
单间出租
单间出租
2017/05/09   81118665   S$850
夫妻房
夫妻房
2018/04/17   98809846   S$700
男生单人床H9
男生单人床H9
2018/01/10   98602728   S$250
金文泰单间出租
金文泰单间出租
2018/01/16   98763730   S$1,000
精美普通房出租
精美普通房出租
2018/04/10   98561987   S$700
文礼268夫妻房出租
文礼268夫妻房出租
204天之前   91719137   S$650
求套房子
求套房子
202天之前   85098702   S$1,800
海军部736招夫妻
海军部736招夫妻
194天之前   83693518   S$600
房屋出租
房屋出租
141天之前   98650702   S$530
兀兰普通房出租
兀兰普通房出租
136天之前   84883408   S$480
海军部786
海军部786
2018/05/07   82657996   S$210
近国大,女搭房
近国大,女搭房
2017/08/04   83188776   S$450
西海岸店铺出租
西海岸店铺出租
2017/08/07   96998095   S$1,800
有一个女床位出租
有一个女床位出租
2018/07/03   90879322   S$375
夫妻房出租
夫妻房出租
2017/06/29   86569015   S$750
单间出租
单间出租
2017/09/01   93225991