床位出租
床位出租
2017/12/06   86890522   S$250
床位出租
床位出租
2018/02/11   94877779   S$390
义顺727招男搭房.储物柜
义顺727招男搭房.储物柜
276天之前   81318129   S$240
日租短租
日租短租
262天之前   93826469   S$35
近森林大厦女床位出租
近森林大厦女床位出租
252天之前   86782139   S$280
单间出租
单间出租
250天之前   98101375
后港房间出租
后港房间出租
2018/02/21   91398665   S$400
我想找单人房
我想找单人房
2017/05/13   86687236   S$450
床位出租
床位出租
234天之前   87091979
单间出租
单间出租
176天之前   97596418   S$650
女搭房
女搭房
207天之前   84049222   S$250
找搭房
找搭房
2018/04/16   82323141   S$300
单间出租
单间出租
174天之前   97397872   S$650
Blk 679 文理  房间出租
Blk 679 文理 房间出租
163天之前   83119756   S$500
过期无效了
过期无效了
2018/06/09   96969696   S$740
波动巴西公寓出租
波动巴西公寓出租
2018/05/04   83416118   S$300
主人房出租
主人房出租
2018/07/11   84360662   S$1,100
马里士他主人房出租
马里士他主人房出租
2018/05/17   83723723   S$1,100
房間出租
房間出租
2018/06/06   96692771   S$400
联排别墅
联排别墅
2017/08/17
女床位出租
女床位出租
118天之前   90501757   S$380
宏茂桥 男搭房
宏茂桥 男搭房
2017/09/04   90288710   S$400
义顺651普通房出租
义顺651普通房出租
2017/09/08   90182115   S$500
普通房出租
普通房出租
333天之前   84240033
Tanglin view $1200
Tanglin view $1200
3天之前   90587397   S$1,200
Yishun小房出租
Yishun小房出租
1天之前   91446277   S$430
房屋出租 非中介
房屋出租 非中介
2018/10/27   93928808   S$1,600
出租主人房女搭房
出租主人房女搭房
348天之前   90382557   S$300
kallang bahru 小房出租
kallang bahru 小房出租
340天之前   82066448   S$500
小房间出租包水电网
小房间出租包水电网
2017/12/28   97853827   S$450
淡滨尼地铁站招女搭房
淡滨尼地铁站招女搭房
310天之前   90237087   S$250
璧山四房室组屋
璧山四房室组屋
2018/01/12   83872866   S$3,100
宏茂桥175有房出租
宏茂桥175有房出租
2018/03/07   98723454   S$500
麦博申女床位 主人房
麦博申女床位 主人房
262天之前   85230703   S$250
男搭房
男搭房
2017/05/20   97397725
bugis旺铺转让
bugis旺铺转让
240天之前   94833380   S$2,000
蔡厝港有一床位出租
蔡厝港有一床位出租
2017/05/23   90857443   S$350
大普通房出租
大普通房出租
230天之前   85690506   S$650
武吉巴督床位出租
武吉巴督床位出租
226天之前   85094683   S$250
有房出租,可报地址
有房出租,可报地址
2018/03/10   83236025   S$680
海军部 地铁站男搭房
海军部 地铁站男搭房
2018/04/22   88260329   S$250
租出去了
租出去了
77天之前   86195988
主人房出租
主人房出租
210天之前   87379279   S$700