Aljunied隔间出租
Aljunied隔间出租
307天之前   98905045   S$800
巴西立公寓房出租
巴西立公寓房出租
2017/10/12   98944647   S$1
整套5房式出租
整套5房式出租
2018/09/29   84113377   S$2,600
找房间
找房间
361天之前   86648236   S$700
蔡厝港地铁站普通房
蔡厝港地铁站普通房
2017/11/22   92713124   S$680
新公寓普通房出租
新公寓普通房出租
325天之前   81617500   S$880
尋找女搭房
尋找女搭房
2017/12/25   85890168
巴西立女床位出租
巴西立女床位出租
2018/01/02   87839479   S$240
义顺大牌303普通房出租
义顺大牌303普通房出租
271天之前   91893917   S$750
大巴窑普通房$800
大巴窑普通房$800
258天之前   87166679   S$800
四美 招男搭房。
四美 招男搭房。
2018/02/05   86574701   S$250
西海岸
西海岸
2017/05/15   98933199   S$260
单间 580新币
单间 580新币
2018/02/25   88687539   S$580
巴西立412主人房出租
巴西立412主人房出租
2017/05/22   82071711   S$850
兀兰单间500
兀兰单间500
198天之前   97955185   S$500
金文泰公寓房间出租
金文泰公寓房间出租
183天之前   94890702   S$700
公寓佣人房
公寓佣人房
2018/03/26   98308297   S$400
主人房出租 (璧山)
主人房出租 (璧山)
174天之前   91551106   S$1,050
大牌155武吉班让
大牌155武吉班让
164天之前   83450411   S$600
红山景
红山景
26天之前   98826731   S$650
单间求租
单间求租
155天之前   82896660
房间出租
房间出租
152天之前   91238503
amk 主人房出租
amk 主人房出租
2017/07/05   90353340   S$1,000
大巴窑普通房
大巴窑普通房
2018/05/19   97969300   S$350
招女搭房
招女搭房
93天之前   94228058
主人房女搭房
主人房女搭房
2018/06/17   93910751   S$250
义顺普通房间出租
义顺普通房间出租
46天之前   92484612   S$600
巴西立刚拿新房
巴西立刚拿新房
2017/08/30   82622119   S$350
普通房出租
普通房出租
2018/07/11   92326266   S$580
淡滨尼十二街普通房
淡滨尼十二街普通房
2018/07/18   97113500   S$750
蒙巴登 女搭房
蒙巴登 女搭房
363天之前   92308160   S$380
海军部男女搭房220
海军部男女搭房220
229天之前   83893209   S$220
clementi west coast drive 120512
clementi west coast drive 120512
360天之前   96372374   S$1,000
招夫妻
招夫妻
325天之前   87191200   S$600
海军部有房间出租
海军部有房间出租
2018/03/01   90727961   S$650
男女搭房
男女搭房
2017/04/22   84384587   S$280
主人房出租
主人房出租
2017/04/25   83557279