The Octet for rent!!! 芽茏
The Octet for rent!!! 芽茏
2017/04/30   98535569   S$2,200
隔间 靠近湖畔地铁站
隔间 靠近湖畔地铁站
2018/02/10   94476774   S$500
女床位
女床位
164天之前   84049222   S$250
三巴旺小佣人房出租
三巴旺小佣人房出租
2018/03/19   88260329   S$300
高文后港普通房
高文后港普通房
2017/06/19   85110966   S$600
求租房子
求租房子
2017/06/15   97116503
义顺366有女性搭房出租
义顺366有女性搭房出租
214天之前   91082558   S$300
主人房男床位出租
主人房男床位出租
2017/07/03   84538990   S$210
榜鹅213B有大房出租¥700
榜鹅213B有大房出租¥700
350天之前   83389768   S$700
联排别墅
联排别墅
2017/08/17
先驱日租房,男搭房
先驱日租房,男搭房
2018/06/26   87883499   S$10
主人房男搭
主人房男搭
28天之前   81823457   S$250
单间出租
单间出租
21天之前   91078249
精致普通房出租
精致普通房出租
10天之前   93796021   S$700
出租房间
出租房间
6小时前   93980396   S$600
普通房出租
普通房出租
2018/09/02   86515019   S$700
床位出租
床位出租
2017/10/06   91228388   S$300
整套出租
整套出租
2017/10/23   91308533   S$2,000
床位出租
床位出租
2017/12/06   86890522   S$250
床位出租
床位出租
2018/02/11   94877779   S$390
义顺727招男搭房.储物柜
义顺727招男搭房.储物柜
225天之前   81318129   S$240
日租短租
日租短租
212天之前   93826469   S$35
近森林大厦女床位出租
近森林大厦女床位出租
202天之前   86782139   S$280
单间出租
单间出租
199天之前   98101375
后港房间出租
后港房间出租
2018/02/21   91398665   S$400
我想找单人房
我想找单人房
2017/05/13   86687236   S$450
床位出租
床位出租
184天之前   87091979
单间出租
单间出租
126天之前   97596418   S$650
女搭房
女搭房
157天之前   84049222   S$250
找搭房
找搭房
2018/04/16   82323141   S$300
单间出租
单间出租
123天之前   97397872   S$650
Blk 679 文理  房间出租
Blk 679 文理 房间出租
113天之前   83119756   S$500
过期无效了
过期无效了
2018/06/09   96969696   S$740
波动巴西公寓出租
波动巴西公寓出租
2018/05/04   83416118   S$300
主人房出租
主人房出租
2018/07/11   84360662   S$1,100
马里士他主人房出租
马里士他主人房出租
2018/05/17   83723723   S$1,100
房間出租
房間出租
2018/06/06   96692771   S$400
联排别墅
联排别墅
2017/08/17
女床位出租
女床位出租
68天之前   90501757   S$380
宏茂桥 男搭房
宏茂桥 男搭房
2017/09/04   90288710   S$400
义顺651普通房出租
义顺651普通房出租
2017/09/08   90182115   S$500
普通房出租
普通房出租
282天之前   84240033