Woodlands 894D, 近地铁
Woodlands 894D, 近地铁
211天之前   91892822   S$450
乌兰地铁站夫妻房招租
乌兰地铁站夫妻房招租
285天之前   86471058   S$650
房间出租
房间出租
2019/04/30   83863409   S$280
出租单间
出租单间
2018/01/31   86209535   S$680
出租在乌兰小单间
出租在乌兰小单间
80天之前   98976127   S$400
woodlands普通房出租
woodlands普通房出租
2018/08/05   84883408   S$500
兀兰758普通房出租
兀兰758普通房出租
2018/06/23   86606808   S$550
实龙岗北普通房出租
实龙岗北普通房出租
2018/04/14   98079658   S$800
石龙岗地铁站一分钟
石龙岗地铁站一分钟
156天之前   90533361   S$300
裕廊东101。男女搭房
裕廊东101。男女搭房
2018/11/27   98594761   S$250
女皇镇单间
女皇镇单间
2019/01/13   97331582   S$1,000
单间,近文庆地铁
单间,近文庆地铁
2018/09/15   97370477   S$650
单间出租
单间出租
2019/04/08   97871470   S$750
租夫妻房
租夫妻房
2018/09/30   98923106   S$700
Boonkeng mrt
Boonkeng mrt
52天之前   87221801   S$680
单间出租
单间出租
34天之前   94270818
房屋出租 非中介
房屋出租 非中介
2018/12/12   93928808   S$1,600
主人房出租
主人房出租
2018/04/17   98575466   S$1,100
租夫妻房
租夫妻房
2019/03/22   97782968   S$700
近地铁主人房出租
近地铁主人房出租
2017/08/07   92332958   S$1,000
已出租
已出租
134天之前   92235600   S$600
蔡厝港高楼单间出租
蔡厝港高楼单间出租
8天之前   93927914   S$550
房间出租
房间出租
2019/05/19   91238503
巴西立、主人房日租
巴西立、主人房日租
2017/07/29   84296546   S$50
出租小书房
出租小书房
2018/02/05   90727976   S$550
寻找美甲纹绣合作伙伴
寻找美甲纹绣合作伙伴
2018/10/27   81835116   S$1,000
普通房出租
普通房出租
2018/06/28   90036234   S$750
房間出租
房間出租
221天之前   83333731   S$900
巴西立52街招女搭房
巴西立52街招女搭房
49天之前   90355308   S$360
床位出租
床位出租
132天之前   82514777
Teban Garden 普通房出租
Teban Garden 普通房出租
2018/02/06   83075877   S$1,243,545,768
武吉巴督招男搭房160
武吉巴督招男搭房160
2017/12/11   98152698   S$220
已出租 勿扰 谢谢!
已出租 勿扰 谢谢!
30天之前   91521120   S$750
蔡厝港女搭房
蔡厝港女搭房
2018/04/17   84979445   S$220
地铁站附近主人房出租
地铁站附近主人房出租
183天之前   93464875   S$1,100