Tampines 地铁站附近有个大阳台出租。位置极佳。9月之内日租 25一天。

75天之前
Tampines, 淡滨尼
$550.00
90726997
Tampines 地铁站附近有个大阳台出租。
位置极佳。
有空调。
可大煮。
水电网冷气煤气全包。
9月之内日租 25一天。
只限9月。

去绿线地铁站5分钟。
升菘超市也是5分钟。

SPONSORED LINKS