chua chu kang 近MRT 5分钟 单间大普通房一人600包水电网

2017-09-14
$600
91264668 91264668

chua chu kang 近MRT 5分钟 单间大普通房一人600包水电网,家私齐全,无屋主,一共4间房5个人住,欢迎不吸烟爱干净的人士入住,电话:9126 4668,87224604,24小时热线,:)


狮城新闻